inici > Serveis > Gros Monserrat Associats > Fiscal-Comptable

Un assessorament integral,
fiable i sempre a temps

Fiscal-Comptable

L’ajudem en la gestió fiscal-comptable de la seva organització

Un servei especialitzat que permet externalitzar els processos comptables i financers de les empreses, servint de suport a la direcció de la companyia. La nostra agilitat, compromís, treball i bon fer fan que siguem una extensió de les companyies per a les quals treballem, garantint el millor servei.

Àrea fiscal
 • Gestió fiscal de treballadors expatriats / impatriats.
  Veure més
 • Estudi de la problemàtica tributària de l’empresa, buscant les solucions més adequades a les diferents opcions fiscals.
 • Planificació fiscal en els àmbits nacional i internacional.
 • Assessorament en operacions Intracomunitàries.
 • Tractament fiscal de les diferents operacions societàries: constitució, modificació, fusió, escissió, transformació i extinció.
 • Representació, defensa i assistència davant de la Inspecció tributària, així com la interposició i seguiment de tot tipus de reclamacions administratives i de recursos davant dels òrgans jurisdiccionals.
 • Confecció i liquidació d’impostos sobre societats i de l’Impost de Valor Afegit (IVA)
 • Representació de no residents juntament amb la gestió de les obligacions formals pertinents.
 • Informació permanent sobre legislació en matèria fiscal-comptable.
 • Anàlisi i verificació de preus de transferència.
 • Sistema de Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII).
Àrea comptable
 • Anàlisi de les necessitats funcionals de l’empresa per determinar el sistema comptable més idoni.
 • Confecció del Pla Comptable exclusiu segons les necessitats de l’empresa.
 • Estructuració dels mitjans de treball i dels processos de mecanització tant en els referents a la informàtica com als arxius, per aconseguir un sistema comptable eficaç i de control de tota l’activitat empresarial.
 • Creació del balanç i del compte d’explotació.
 • Confecció dels llibres oficials de comptabilitat.
 • Realització de la comptabilitat analítica.
 • Elaboració E.F.E i E.C.P.N.
 • Resolució de tota mena de dubtes comptables, ja sigui mitjançant visites a l’empresa com per telèfon, exclusivament pels nostres clients.
 • Elaboració de llistes de diari, de major, balanços de situació i comptes de resultats tant de la comptabilitat oficial com l’analítica o de costos.
 • Elaboració de comptes consolidats entre empreses.
 • Tancament trimestral dels registres d’IVA i IRPF.
 • Com a sistema alternatiu, oferim a les empreses que no disposin de l’estructura suficient la possibilitat de confeccionar tota la comptabilitat al nostre despatx.
 • Gestió i control periòdica dels estats comptables.
 • Gestió operacions vinculades.

T'interessa?
Contacta amb nosaltres

* He llegit i accepto la política de privacitat i l'avís legal
* Consento expressament que les meves dades puguin ser cedides a les empreses del grup per a l'enviament d'informació i poder prestar el servei sol·licitat.
* Consento expressament que les meves dades siguin tractades per a l'enviament d'informació que pugui ser del meu interès.

Comença a escriure i premeu Intro per buscar