Actualitat

Subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació

14 / 01 / 2022 | Actualitat

S’ha obert una convocatòria específica de subvencions per l’actuació de contractació laboral de persones de 30 i més anys i una altra de subvencions per al foment de la contractació de persones joves en situació d’atur.

Ambdues estan previstes en el marc de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l’ocupació i de la contractació de persones en situació d’atur. Aquesta preveu el desenvolupament d’ajudes i subvencions per millorar el foment de la contractació i de l’ocupació.

A continuació es detalla la informació més destacable:

Subvencions per al foment de la contració de persones joves en situació d’atur

Qui pot demanar aquesta subvenció?
• Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.
• Les administracions locals de Catalunya i Universitats públiques no transferides.
• Les entitats sense ànim de lucre, les associacions i fundacions i les cooperatives de treball associat (menys per la subvenció a persones joves).

Quines son les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria?
Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrites com a demandants d’ocupació

Termini per efectuar la inscripció prèvia:
El termini de presentació de sol·licituds comença el 31 de desembre de 2021 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de març de 2022, a les 15:00 hores.

Tipus de contracte subvencionable:
Contractes de qualsevol de les modalitats de contractació laboral vigents, excepte el contracte en pràctiques i de formació i aprenentatge, durada mínima de 12 mesos, a temps complet.

Número de contractes subvencionables:
Per a ambdues convocatòries s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.
Les activitats dels objectes de contractes subvencionables no poden substituir llocs de treball estructurals, és a dir, han de ser activitats addicionals relacionades amb l’activitat de l’entitat.

Subvencions per al foment de la contractació laboral de persones de 30 i més anys

Qui pot demanar aquesta subvenció?
• Persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.
• Les administracions locals de Catalunya i Universitats públiques no transferides.
• Les entitats sense ànim de lucre, les associacions i fundacions i les cooperatives de treball associat (menys per la subvenció a persones joves).

Quines son les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria?
• Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
• Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones o persones desocupades de llarga durada.

Termini per efectuar la inscripció prèvia:
El termini de presentació de sol·licituds comença el dia 10 de gener de 2021 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022, a les 15:00 hores.

Tipus de contracte subvencionable:
Contractes de durada mínima de 12 mesos, a temps complet i tenir el centre de treball ubicat a Catalunya.

Número de contractes subvencionables:
Per a ambdues convocatòries s’estableix un nombre màxim de 5 contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària i no es preveuen substitucions en el cas de baixes prematures de les persones contractades.

Les activitats dels objectes de contractes subvencionables no poden substituir llocs de treball estructurals, és a dir, han de ser activitats addicionals relacionades amb l’activitat de l’entitat.

Per qualsevol dubte o consulta poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93 877 24 13.

Envia'ns un missatge