Actualitat

Rebaixa de l’IVA del gas natural al 5% així com altres mesures energètiques

22 / 09 / 2022 | Actualitat

Per a fer front a la inflació generalitzada de preus, s’estan adoptant mesures tant en l’àmbit intern, com en el comunitari, en el marc dels productes energètics, amb l’objectiu de reduir i moderar el seu preu. Per aquesta raó, es publica en data 21 de setembre el Reial decret llei 17/2022.

Entre les diferents mesures, el més destacable és que amb efectes des de l’1 d’octubre de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s’aplicarà el tipus del 5% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural. També, s’aplicarà el mateix percentatge del 5% de IVA  als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

Envia'ns un missatge