Actualitat

Pròrroga de mesures Anticrisi entre altres novetats

2 / 01 / 2023 | Actualitat

Al març de 2022 es va instaurar el Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna amb el principal objectiu de contenir els preus de l’energia i fer costat als sectors més afectat. No obstant això, i provat la seva eficàcia, el Govern ha decidit aprovar un Real-Decret per a continuar adoptant mesures per a evitar que es produeixi un efecte rebot de la inflació, alhora que pretén protegir els col·lectius més afectats i vulnerables.

Entre les diferents mesures adoptades, destaquem:

Mesures sobre les entregues, importacions i exportacions

En els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya s’aplicarà el tipus del 5% de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 31 de desembre de 2023.

A part, es prorroga fins a 31 de desembre de 2023 l’aplicació del tipus impositiu de 0,5% per a l’Impost Especial sobre l’Electricitat.

Mesures pel material i vacunes COVID

Es prorroga l’aplicació del tipus impositiu de 0% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARS-CoV-2.

Així mateix, l’aplicació del tipus impositiu del 4% de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús es prorroga fins al 30 de juny de 2023.

Mesures per reduir els preus dels aliments

En el sector alimentari, es redueix fins al 30 de juny de 2023 el tipus impositiu sobre l’IVA de l’oli i les pastes passant del 10% al 5%, sent el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable del 0,625%. En el cas que la taxa interanual de la inflació del mes de març sigui inferior al 5,5%, el tipus impositiu aplicable augmentarà fins al 10% a partir de l’1 de maig de 2023. Llavors, en aquest escenari el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable serà del 1,4%.

Així mateix, es minora també fins al 30 de juny de 2023 el tipus impositiu de l’IVA que recau sobre els productes bàsics d’alimentació del 4% al 0%: pa comú, farines, llet d’espècie animal, i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals amb condició de producte natural. Per a aquestes operacions el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable serà del 0%. No obstant això, en el cas que la taxa interanual de la inflació del mes de març sigui inferior al 5,5%, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir de l’1 de maig de 2023, per la qual cosa el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable augmentaria al 0,5%.

Aquestes mesures permetran reduir el preu d’aliments bàsics i de primera necessitat.

Mesures energètiques per a la protecció pels més afectats

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 l’aplicació del 5% sobre l’IVA als lliuraments importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica efectuades a favor de: Titulars de contractes de subministrament d’electricitat, dels quals la potència contractada de sigui inferior o igual a 10 kW, quan el preu mig aritmètic del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh i als titulars de contractes de subministrament d’electricitat que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d’exclusió social.

Al mateix temps, es preveu el manteniment de les principals mesures per a protegir les famílies i col·lectius vulnerables i garantir l’accés als subministraments bàsics.


Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13

Envia'ns un missatge