Actualitat

Obligatorietat d’Adreça Electrònica Viària per a Empreses

20 / 09 / 2022 | Actualitat

A partir de l’1 de novembre de 2022, la DGT deixarà d’enviar notificacions en paper a les Persones Jurídiques. A partir d’aquest moment es notificarà exclusivament de manera electrònica a través de l’Adreça Electrònica Viària (DEV).

Per a donar d’alta en DEV serà necessari usar un certificat digital en vigor i facilitar un correu electrònic i un telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions pendents. En cas de no donar-se d’alta, s’assignarà d’ofici una adreça electrònica viària, on es realitzaran les notificacions pertinents.

Si no es comunica a la DGT un correu electrònic o telèfon mòbil per a aquest fi, no es rebran els avisos de la posada a la disposició de les notificacions de multes de trànsit.

En el següent enllaç podran donar-se d’alta en la DEV en la pàgina de la DGT:

Accés a la DGT

Envia'ns un missatge