Nou impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

L’Agència Tributària de Catalunya ha aprovat la implementació del nou impost verd sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i el qual s’haurà de pagar a partir del dia 15 de setembre de 2021.

Qui l’ha de pagar?

Aquest impost l’han de pagar les persones físiques o jurídiques que durant el 2020 fossin titulars d’un turisme, motocicleta o furgoneta i que tinguin domicili fiscal a Catalunya. Han de pagar l’impost les persones amb domicili fiscal a Catalunya i que siguin titulars d’un dels següents vehicles:

  • Turismes (categoria M1), fins a un màxim de 9 places
  • Furgonetes (categoria N1), fins a un màxim de 3,5 tones
  • Motocicletes i similars (categories L3e, L4e, L5e i L7e)

Per saber la categoria del seu vehicle, a partir del dia 1 de maig de 2021 es publicarà un padró provisional a la Seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. La categoria del vehicle també consta a la fitxa tècnica del vehicle.

Quin import s’ha de pagar?

La quota a pagar depèn de les emissions de CO2 de cada vehicle. Com més emissions produeixi, major quota a pagar resulta. De forma orientativa, aquesta quota pot anar dels 6 € als 60€. L’import que correspondrà a cada vehicle es publicarà en el padró provisional a partir del dia 1 de maig de 2021. A dia d’avui hi ha un simulador per si volen consultar-ho: t.ly/JWRc

Quan s’ha de pagar l’impost?

L’impost es pagarà a partir de l’1 de setembre de 2021 mitjançant la Seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

Més informació: t.ly/VjPN

Per qualsevol dubte o consulta, ens poden contactar a través del telèfon 93 877 24 13.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar