Actualitat

Modificació dels terminis sobre la deducció per a la millora energètica

10 / 11 / 2022 | Actualitat

Ha sortit publicat al BOE el Reial decret llei 18/2022 que incorpora diferents novetats fiscals amb la finalitat de contribuir a mitigar els efectes de la crisi energètica sobre ciutadans i empreses i accelerar la transició energètica.

A continuació, destaquem les dues novetats més significatives:

Modificació dels terminis sobre la deducció per a la millora d’eficiència energètica en l’Impost sobre la Renda de les Persones Física

En termes generals, s’amplia el termini un any vista sobre deducció que resulta aplicable a les quantitats satisfetes per obres per a la millora d’eficiència energètica, per tant, els terminis queden descrits des del 6 d’octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023. Les quantitats a deduir i les característiques de les obres no s’han modificat, les trobaran descrites en la circular prèviament publicada per Gros Monserrat ETL, descrita en el següent enllaç.

A més, d’acord amb l’ampliació del període impositiu, si és titular d’un habitatge arrendat per al seu ús com a habitatge, en aquest moment o en expectativa de lloguer, l’habitatge haurà d’estar llogada abans del 31 de desembre de 2024.

Lliure amortització en inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables en l’Impost de Societats

S’introdueix en l’Impost de societats una mesura per la qual les entitats podran amortitzar lliurement les inversions que s’efectuïn en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzin energia procedent de fonts renovables i substitueixin instal·lacions que utilitzin energia procedent de fonts no renovables fòssils.

Les noves instal·lacions hauran d’entrar en funcionament l’any 2023 i la quantia màxima de la inversió que podrà beneficiar-se del règim de llibertat d’amortització serà de 500.000 euros, sempre que es compleixin els requisits que s’indiquen en la norma.


Per a qualsevol dubte o consulta, no dubtin a posar-se en contacte amb Gros Monserrat ETL Global al telèfon 93 877 24 13

Envia'ns un missatge