Actualitat

Model 720: Quines són les conseqüències d’incomplir amb l’obligació de declarar els béns a l’extranger?

3 / 02 / 2022 | Actualitat

El 27 de gener es va fer públic el contingut de la sentencia del Tribunal de Justícia de la UE que falla en contra el model 720, que obliga als residents espanyols a declarar tots els seus béns a l’estranger. Es tracta d’una sentència molt contundent del règim actual, la qual especifica que les sancions previstes són desproporcionades i que és abusiu que estableixi una situació d’imprescriptibilitat.

Motius pels quals s’ha declarat “contrari al dret de la UE”

Tot i que la finalitat principal del model 720 és lluitar contra el frau fiscal, el TJUE afirma que amb aquesta declaració sí que es produeix una restricció a la lliure circulació de capitals, establint una diferència de tracte entre els residents a Espanya en funció del lloc d’ubicació dels seus béns. Per tant, aquesta obligació constitueix una restricció a la lliure circulació de capitals, ja que, pot dissuadir d’invertir a l’estranger.

Un altre dels motius, és per les quantia de les sancions, la multa pel guany patrimonial no justificat en base als béns no declarats del 150% a aplicar sobre la quota de l’impost, més l’acumulació de multes de quantia fixa molt elevada, ja que s’apliquen a cada dada o conjunt de dades, segons els casos, d’un import mínim de 1.500 o 10.000 euros, pot ser que en la majoria de casos superin el 100% del valor dels seus béns o drets a l’estranger, perjudicant, segons la sentència, la lliure circulació de capitals.

Conseqüències de la sentència

La sentència estableix que Espanya haurà de modificar aquesta obligació especifica, sense que hagi de desaparèixer. Els aspectes en qüestió son els següents:

  • L’actual règim sancionador ha quedat anul·lat. En aquest cas el legislador espanyol haurà de tornar a regular-lo el més aviat possible, per tal que es pugui aplicar en el Model 720 que es presentarà al març.
  • Mentre, l’estat espanyol no reguli un altre règim sancionador, no es podran aplicar les sancions que han estat anul·lades. Per tant, quan s’aprovi un nou règim sancionador, aquest no podrà tenir efectes retroactius.
  • El nou règim sancionador haurà de ser més suau que l’actual. Les sancions de quantia fixa haurien de ser pel mateix import que les establertes per incompliments formals a nivell intern. Referent a la sanció del 150% la nova regulació haurà de fixar un percentatge inferior.
  • Referent al guany de patrimoni no justificat, el TJUE ha dit que la seva regulació ha de permetre emparar-se en la prescripció, pel que el legislador espanyol haurà d’establir un límit temporal per evitar aquesta imprescriptibilitat que, a la normativa actual, es produeix.
  • Finalment, la sentència del TJUE permetrà que les persones que es plantegen regularitzar ara la situació tributària de forma espontània, perquè en el seu dia no varen presentar el Model 720 per les conseqüències de presentar aquest model fora de termini, podran plantejar-se ara fer-ho, donat que la presumpció de guany no justificat podria ser destruïda acreditant prescripció, especialment si aquesta prescripció es va produir abans de 2012, ja que es creu que la prescripció pot ser superior a la de 4 anys que fixa la nostra normativa interna, ja que la jurisprudència del TJUE permet terminis de prescripció superiors (inclús fins a 10 anys).

Envia'ns un missatge