Juan Luis Contreras, el nostre advocat expert en Protecció de Dades, participa com a ponent en la jornada d’CSO: La protecció de dades i els desafiaments de la seva legislació (GDPR)

2018 és un any clau perquè la legislació espanyola s’adeqüi a les exigències normatives de la Unió Europea i en particular al nou Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), que és d’obligat compliment des del proper 25 de maig. Es tracta d’una normativa que tindrà un fort impacte en les empreses i administracions públiques, ja que obliga a una sèrie de novetats que obren un escenari radicalment diferent a l’hora d’assegurar la protecció de dades dels seus clients / ciutadans.

És més, la consultora Gartner afirma que més de la meitat de les organitzacions no estan totalment capacitades per complir amb els procediments i obligacions de la nova legislació. Això es deu, en gran part, a un ampli desconeixement per part d’aquestes sobre els canvis que implica. L’obligació de disposar d’un delegat de protecció de dades, dret per part dels usuaris a la portabilitat, l’ampliació de les dades especialment protegides i de les mesures de seguretat, comunicar les violacions, i l’augment de les sancions, són algunes de les mutacions de la LOPD.

Per tal d’aprofundir sobre aquest nou panorama legislatiu i els reptes que obre a les empreses, així com sobre quines solucions tecnològiques són les més adequades per garantir una correcta protecció de les dades personals en les organitzacions, CSO, publicació especialitzada en seguretat del grup IDG Communications, ha organitzat una taula de debat per al proper 5 d’abril. En la trobada, moderat per Alfonso Casas, coordinador editorial de CSO, experts de companyies de la indústria tecnològica i d’empreses de diversos sectors productius oferiran la seva visió i estratègia davant d’aquests reptes.

Juan Luis Contreras, advocat de Gros Monserrat Advocats i especialista en protecció de dades, participarà com a expert en aquesta jornada per aportar la seva visió sobre la vigència imminent del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades dins de les organitzacions i empreses de tots els sectors.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar