Gros Monserrat Advocats va ser ponent convidat a la jornada de Gerents celebrada per ACEDYR, l’Associació de Clubs i Entitats Esportives i Recreatives

El passat divendres 29 de setembre, l’Associació de Clubs i Entitats Esportives i Recreatives (ACEDYR), va celebrar una nova jornada de treball adreçada als gerents dels més de 40 centres esportius que representa a tot Espanya , i que va tenir lloc a la seu d’un dels seus associats, del Club Esportiu Mediterrani, situat a la Ciutat Comtal.

La jornada, que va abordar diferents camps de la gestió de les organitzacions esportives, va tenir el seu moment per abordar temes relacionats amb la gestió legal dels clubs esportius, moment per a l’exposició dels advocats de Gros Monserrat Advocats.

Durant una hora, Francesc Costa, soci de Gros Monserrat Advocats, i Juan Luis Contreras, advocat de la signatura, van posar el focus en diversos aspectes de l’actualitat legal que afecta les organitzacions d’aquest tipus.

En primer lloc, en la importància d’obtenir la declaració d’utilitat pública per a les organitzacions d’aquest tipus.

La declaració d’utilitat pública és el reconeixement administratiu que una associació està constituïda per assolir una finalitat d’interès general.

Aquest reconeixement, confereix avantatges i drets a les entitats que l’obtinguin:

1.- Utilitza la menció declarada d’utilitat pública en tota classe de documents, a continuació de la seva denominació.

2.- Gaudir de les exempcions i beneficis fiscals que les lleis reconeixen a favor de les mateixes, en els termes i condicions que preveu la normativa vigent, especialment, per aplicació de la Llei 49/2002, de Règim Jurídic de les Entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

En segon lloc, com salvaguardar el bon funcionament dels clubs: l’establiment i desenvolupament de programes de Corporate Compliance.

Amb motiu de la reforma del Codi penal operada a través de la LO 5/2010, i la seva última modificació mitjançant la LO 1/2015, es va establir en el panorama empresarial nacional, la responsabilitat penal de les persones jurídiques, és a dir, la responsabilitat de les persones físiques pels delictes comesos pels seus treballadors i / o proveïdors, en el cas que l’organització estigui obtenint benefici directe o indirecte amb això, i no s’hagin pres mesures per part de la mateixa per a la seva prevenció. Per tant, es fa necessari establir mesures d’autoregulació en les organitzacions, mitjançant normes de comportament que garanteixin el bon funcionament de les mateixes.

Finalment, el nou Reglament europeu de Protecció de Dades, l’entrada en vigor està prevista per a maig de 2018. Aquest nou Reglament pretén garantir a la Unió Europea que l’aplicació de les normes de protecció dels drets i llibertats de les persones, en relació amb el tractament de les dades de caràcter personal, és coherent i homogeni respecte de les normatives vigents en els països de la Unió Europea. Tot per facilitar el control als ciutadans interessats sobre la seva informació privada.

Gros Monserrat Advocats col·labora amb organitzacions i entitats de diferent naturalesa per a la salvaguardar i bon funcionament de les mateixes.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar