El despatx Gros Monserrat Advocats és ponent convidat a la jornada de treball de ACEDYR, l’Associació de Clubs i Entitats Esportives i Recreatives

El proper 29 de setembre, l’Associació de Clubs i Entitats Esportives i Recreatives (ACEDYR), celebrarà una nova jornada de treball adreçada als més de 40 centres esportius que representa a tot Espanya.

Aquesta jornada tindrà lloc a la seu d’un dels seus associats, del Club Esportiu Mediterrani, situat a la Ciutat Comtal.

El despatx Gros Monserrat Advocats intervindrà en aquesta sessió de treball per donar fonament legal a algunes qüestions que afecten el funcionament intern d’aquestes entitats esportives. Es posarà el focus en tres aspectes fonamentals: en primer lloc, en la importància d’obtenir la declaració d’utilitat pública per a les organitzacions d’aquest tipus; en segon lloc, en com salvaguardar el bon funcionament dels clubs mitjançant l’establiment i desenvolupament de programes de Corporate Compliance, i finalment, al nou Reglament europeu de Protecció de Dades, el compliment obligat està previst per a maig de 2018.

La primera intervenció anirà a càrrec de Francesc Costa, soci de Gros Monserrat Advocats i pioner en l’obtenció de la declaració d’utilitat pública d’una associació sense ànim de lucre, gràcies al gir jurisprudencial que va obtenir en l’any 2011 amb la sentència de declaració d’ utilitat pública del “Club Natació Manresa” (sentència del Tribunal Suprem de data 22 de novembre de 2011).

Fins a aquest moment, s’aplicava estrictament la normativa reguladora establerta per la qual l’informe favorable a aquest pronunciament de l’Agència Tributària, es postulava com a preceptiu. No obstant això, a partir de la doctrina del Tribunal Suprem aplicada en la referida sentència, s’ha començat a qüestionar aquest caràcter preceptiu i vinculant de l’informe de l’Agència Tributària, ja que realitzava una interpretació molt restrictiva del concepte d ‘ “interès general”, permetent d’aquesta manera que diverses associacions hagin obtingut en seu jurisdiccional el reconeixement de la condició d’utilitat pública, amb tot el que això beneficia a nivell fiscal.

Per la seva banda Juan Luis Contreras, advocat de Gros Monserrat Advocats, exposarà la importància de comptar en les organitzacions amb programes de Corporate Compliance o compliment normatiu.

Amb motiu de la reforma del Codi penal operada a través de la LO 5/2010, i la seva última modificació mitjançant la LO 1/2015, es va establir en el panorama empresarial nacional, la responsabilitat penal de les persones jurídiques, és a dir, la responsabilitat de les persones físiques pels delictes comesos pels seus treballadors i / o proveïdors, en el cas que l’organització estigui obtenint benefici directe o indirecte amb això, i no s’hagin pres mesures per part de la mateixa per a la seva prevenció. Per tant, es fa necessari establir mesures d’autoregulació en les organitzacions, mitjançant normes de comportament que garanteixin el bon funcionament de les mateixes.

Finalment, s’exposaran totes les claus que porta el nou Reglament europeu de Protecció de Dades, per conèixer l’impacte que tindrà aquest nou Reglament en la forma en què es tracten dades i les mesures que s’han d’adoptar al respecte.

Per obtenir més informació sobre aquesta jornada de treball, podeu prémer aquí.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar