Circular 14-2020 AJUDES PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I AUTÒNOMS AMB PERSONES A CÀRREC SEU

DESCARREGAR PDF

El passat 7 de maig de 2020, va entrar en vigor el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID – 19, el qual estableix determinades mesures per mantenir l’ocupació davant la pandèmia de la COVID – 19. Les ajudes es podran sol·licitar a l’espai habilitat al web de la Generalitat de Catalunya (a dia d’avui encara no està habilitat, els avisarem tant bon punt estigui disponible):

  1. MESURA D’AJUTS PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PER PART D’AUTÒNOMS AMB PERSONES AL SEU CÀRREC

El Capítol IV  del Decret Llei, preveu una mesura d’ajudes pel manteniment de l’ocupació en microempreses i per part d’autònoms amb persones al seu càrrec que s’hagin vist afectats per la crisis de la COVID-19.

  • Objectiu de l’ajuda: Mantenir l’ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part de treballadors autònoms.
  •  Beneficiaris de l’ajuda: Microempreses o autònoms que tinguin contractats fins a 10 treballadors amb establiment operatiu a Catalunya i que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de l’estat d’alarma.

Aquestes microempreses i autònoms, han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en que es va declarar l’estat d’alarma, ja sigui perquè van efectuar un ERTO o perquè van reduir la jornada laboral dels treballadors. Hauran de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, com a mínim, durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut pel reinici de l’activitat.

  •  En què consisteix l’ajuda: La mesura consisteix en:
  • Ajuda del 50% del salari mínim interprofessional per a un màxim de 3 treballadors per un període de 6 mesos des del reinici de l’activitat.

La quantitat de la subvenció equival al 50% del salari mínim interprofessional vigent.

  • En casos de contractes a jornada parcial, s’abonarà la part proporcional equivalent.
  • Cal que les microempreses i autònoms mantinguin el 100% de la plantilla que tenien en el moment anterior a l’estat d’alarma i, com a mínim, durant els 12 mesos següents al reinici de l’activitat.

 

  1. MESURA DE SUPORT A MICROEMPRESES, TREBALLADORS AUTÒNOMS, EMPRESES COOPERATIVES I DE L’ECONOMIA SOCIAL.

El Capítol V del Decret Llei, preveu mesures de suport a les microempreses, autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social.

  • Objectiu de l’ajuda: Impulsar projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació i millora d’ocupabilitat.
  •  En què consisteix l’ajuda: L’ajuda s’articula en 2 línies:

LÍNIA 1: Subvenció per dur a terme projectes de transformació digita i nous models de negoci, adreçada a entitats que són microempreses i els treballadors autònoms, amb la finalitat que puguin adaptar la prestació dels seus serveis a les noves realitats (ja que el model de negoci actual comporta relació presencial en la prestació de les seves activitats).

Actuacions subvencionables LÍNIA 1: es subvencionen els projectes orientats a oferir serveis al sector del comerç, hostaleria, turisme i cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, així com projectes sobre seguretat i salut laboral.

Import de l’ajuda: La subvenció màxima a atorgar és de 60.000 euros (màxim 30.000 euros per la definició i disseny del projecte; màxim 30.000 euros per l’execució de la formació del projecte)

Beneficiaris: entitats amb seu a Catalunya que acreditin que representen les microempreses i els treballadors autònoms dels sectors prioritzats.

LÍNIA 2: Busca reactivar econòmicament empreses d’economia social, mitjançant processos d’intercooperació, i a través d’actuacions estratègiques, per poder aportar a aquestes empreses eines i solucions davant la situació de pandèmia actual. Vol reforçar la viabilitat de les empreses, la competitivitat en l’economia social i el manteniment de l’ocupació.

Actuacions subvencionables LÍNIA 2: els projectes que poden rebre ajuts són projectes singulars de reactivació econòmica, projectes de reactivació econòmica integrals, projectes d’alt impacte estratègic…

Import de l’ajuda: L’import màxim varia en funció de les despeses en les quals puguin incórrer les entitats participants en el projecte, amb diferents límits monetaris segons del projecte que es tracti.

Beneficiaris: empreses cooperatives que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i que demostrin la seva capacitat.

AJUDES A NIVELL LOCAL: Per a conèixer totes les ajudes concedides a nivell local arrel de la crisis del COVID – 19, consultin les pàgines web dels seus ajuntaments on se’ls informarà de tota la informació al respecte (per exemple, des de l’Ajuntament de Manresa s’ha ajornat el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles fins al mes d’agost arrel de la crisi del coronavirus).

Per qualsevol dubte o consulta, no dubtin en posar-se en contacte amb GROS MONSERRAT al telèfon 93.877.24.13 i a través del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

 

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar