Un nou Pla Anual de Control Tributari i Duaner per 2018

Un nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2018
Fiscal. Ja estan publicades les directrius fixades per l’Administració entorn de la gestió tributària i duanera per a aquest nou any 2018 que acaba de començar.

El BOE va publicar el passat 23 de gener la Resolució de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Aduanero de 2018, que marcarà les directrius que seguirà l’Administració Tributària per a aquest any.

Entre les diferents línies que s’han fixat, podem assenyalar:

1.L’Agència Tributària pretén desenvolupar un nou model d’assistència al contribuent, que es materialitzarà:

  • S’impulsaran els canals d’assistència al contribuent per mitjans electrònics i telefònics.
  • S’incorporaran noves eines d’assistència, com l’Assistent virtual.
  • Es prestarà assistència als contribuents acollits al Sistema de Subministrament immediat d’Informació (SII).
  • Assistència a la campanya de Renda.
  • Es potenciarà i millorarà l’aplicació mòbil «Agència Tributària», oferint nous serveis personalitzats al contribuent.
  • Se seguirà mantenint la inclusió d’avisos, en el document de dades fiscals de l’IRPF, sobre totes aquelles fonts de renda que es tingui coneixement per tal d’impulsar el compliment voluntari.
  • S’impulsarà el sistema d’autocorrecció de declaracions d’IRPF amb sol·licitud de devolució.

2. La informació rebuda per l’Agència Tributària s’ha incrementat exponencialment en l’últim any gràcies a iniciatives com el SII o el projecte CRS «Common Reporting Standard», el que obligarà optimitzar l’anàlisi de la informació obtinguda per garantir la correcta tributació i declaració de les rendes procedents dels diferents subjectes.

3. El control del frau en fase recaptatòria.

Es pretén, per tant, adoptar una perspectiva més àmplia de la gestió de recaptació, de manera que, en definir les actuacions a realitzar, es tingui en compte l’efecte induït de la recaptació en l’àmbit tributari.

4. Continuaran els intercanvis d’informació sobre les dades censals més rellevants dels obligats tributaris a través del Cens Únic Compartit establert entre l’Agència Tributària i les administracions tributàries de les comunitats autònoma.

A més d’aquests intercanvis d’informació generals, es potenciaran els intercanvis d’informació específics sobre determinats fets i operacions.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar