¿Qué tienes que saber sobre el Impuesto de Patrimonio este año?

Enguany es manté l’obligació de presentar l’Impost sobre el Patrimoni en el mateix termini que la Declaració de l’Impost sobre laRenda  de  les  Persones  Físiques,  és  a dir,  entre  2  d’abril  i  1  de  juliol  de  2019  (ambdós  inclosos).

Aquest  s’haurà  de presentar si:

  • Import del patrimoni net superior a 500.000€ a Catalunya:Amb  caràcter general,  l’import  mínim  exempt  és  de  700.000  euros,  no  obstant,  els subjectes passius residents a Catalunya, hauran de presentar l’Impost si el valor del seu patrimoni net supera els 500.000 euros.
  • Valor de béns o drets superior a 2.000.000€:tot i no superar els 500.000 euros,  s’ha  de  presentar  si  el  valor  dels  seus  béns  o  drets  és  superior  a 2.000.000€. Es consideraran tots els béns i drets, sense tenir en compte les càrregues  o  gravàmens  que  disminueixin  el  seu  valor,  o  els  deutes  o obligacions personals de les que hagi de respondre el subjecte.

Cal  tenir  en  compte, l’exempció de l’habitatge habitual del contribuentque  el contribuent  ostenta  sobre  el  seu  habitatge  habitual,amb  un  import  màxim  de 300.000 euros.Els contribuentsque siguin titulars de drets que no donin llocs a l’ús i gaudi de l’habitatge habitual, no podran aplicar l’exempció de l’habitatge habitual.

Si desitja que GROS MONSERRAT li confeccioni les declaracions a presentar, truqui al telèfon 93 877 24 13.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar