¿Què són las Quick Fixes? noves regles de l´IVA en el comerç intracomunitari

El pròxim 1 de gener de 2020 entren en vigor les noves regles de l’IVA que són d’aplicació en el comerç transfronterer a nivell comunitari, malgrat a dia d’avui, l’Estat Espanyol no hagi transposat la Directiva Europea a la normativa interna. Aquestes noves regles es coneixen amb el nom de QUICK FIXES.

Què són les QUICK FIXES?

Les QUICK FIXES es tracten de 4 mesures legislatives relatives a la tributació en l’Impost sobre el Valor Afegit de les entregues intracomunitàries de béns, i que per tant, afectaran al comerç entre els Estats Membres.

Aquestes mesures es classifiquen en QUATRE grans blocs:

  • Quick Fix 1. Vendes en consigna.
  • Quick Fix 2. Regles de vinculació del transport en les vendes en cadena.
  • Quick Fix 3. El NIF intracomunitari de l’adquirent.
  • Quick Fix 4. Prova del transport.

Més detall sobre les Quick Fixes en la nostra última circular. PULSA AQUÍ.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar