POSSIBILITAT D’INTERROMPRE LA RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DURANT PERÍODES DE VACANCES

L’Agència Tributària ofereix a tots aquells contribuents inclosos en el Sistema de Direcció Habilitada (és a dir, aquells qui reben les notificacions electròniques ja sigui de forma obligatòria o voluntària) la possibilitat d’establir un període de temps en el qual l’Administració NO pugui efectuar comunicacions ni notificacions. Aquest sistema és usat habitualment en casos de vacances o períodes inhàbils.

Aquest període de temps podrà tenir una durada màxima de 30 dies naturals i s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima de 7 dies naturals respecte del primer dia en que hagi de tenir efectes la suspensió.

Per tal de sol·licitar aquesta suspensió, s’ha d’accedir al portal “Les meves notificacions” de la Seu Electrònica de la AEAT i prémer l’opció de “Sol·licitud de dies en què no es posaran notificacions en Adreça Electrònica Habilitada”

 

 

Per a qualsevol dubte o consulta, pot trucar-nos al 93 877 24 13 o enviar-nos un correu a info@grosmonserrat.com

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar