Portal amb tota la informació per a la campanya de la Renda 2017

Fiscal. La campanya de la Renda 2017 porta novetats pel que fa a la gestió i tramitació de les declaracions corresponents a l’any anterior.

S’ha publicat al Portal de campanya de Renda 2017 amb els continguts informatius disponibles, de manera que tots els ciutadans que ho desitgin puguin avançar les gestions per a la presentació de la declaració de renda 2017, el termini comença el proper 4 d’abril. Des del passat 15 de març, es troben disponibles els següents serveis:

  • Nova app, disponible en els markets oficials de Google i Apple
  • Accés a les dades fiscals, a través de l’app i de la pàgina web de l’Agència Tributària

Des del portal “Renda 2017”, es disposa d’un servei d’ajuda per a visualitzar les dades fiscals de l’exercici 2017. La consulta està disponible tant amb certificat o DNI electrònic, Cl @ veu PIN com amb número de referència.

  • Sol·licitud del número de referència mitjançant RENO

Mitjançant aquest servei, l’Agència Tributària li proporcionarà un número de referència que li permetrà gestionar tots els Serveis de Renda des de l’exercici 2015.

  • Simulador (Renda WEB Open).

Com a novetat per a aquesta Campanya de Renda, l’Agència Tributària ha desenvolupat el simulador “Renda WEB Open” que li permetrà des del 15 de març realitzar proves de possibles declaracions de renda. Els càlculs i proves realitzats amb aquest programa no li permetran presentar les declaracions de renda efectuades. Per a això és necessari utilitzar Renda WEB.

Més informació: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Renta.shtml

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar