Nova versió del Sistema de Subministrament immediat d’Informació de l’IVA (SII)

Des de l’1 de juliol de 2017, es va posar en marxa el nou sistema de registre fiscal denominat al Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII). Un sistema obligatori per als contribuents que presenten els seus autoliquidacions d’IVA amb periodicitat mensual (bàsicament, empreses donades d’alta en el REDEME, grups d’IVA i empreses la facturació sigui superior a 6.010.121,04 euros), a més de totes aquelles empreses que , de manera voluntària, comuniquin la seva intenció d’adherir-se al sistema.

El més nou que va portar aquest procediment, es resumeix en l’exigència del subministrament gairebé immediat del contingut dels llibres-registre a través de la seu virtual de l’Agència Tributària per part dels subjectes obligats a això.

Un any després de la seva posada en marxa, l’Agència Tributària llança una sèrie de novetats tècniques sobre el Sistema d’Informació Immediata (SII) de l’IVA.

El proper 1 de juliol, entraran en funcionament novetats tècniques amb l’objecte de recaptar més i nova informació tributària per part de les empreses. Aquestes comptaran amb un període de “gràcia”, fins al 15 de juliol per adaptar-se als nous requeriments que obliga l’Administració Tributària.

Altrament, les empreses s’exposen a multes que sumen a les ja existents per incompliments dels terminis en el SII, d’un 0,5% de l’import de la factura objecte del registre, amb un mínim trimestral de 300 € i un màxim de 6.000 €.

Entre les modificacions, podem esmentar per exemple, que s’afegeix en el Llibre registre de factures expedides una marca per identificar-les, així com s’incorpora una nova clau de mitjà de cobrament / pagament de les operacions acollides o afectades pel règim especial del criteri de caixa de l’IVA per identificar aquells cobraments i pagaments que s’instrumentin mitjançant ordres de domiciliació bancària.

També s’afegeix un camp addicional de contingut lliure denominat “referència externa” i es renombran algunes etiquetes per oferir més claredat i precisió jurídica.

Aquests són només alguns exemples dels nous requeriments tècnics i formals que exigeix ​​la norma. Si tenen qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament del Sistema de Subministrament d’Informació de l’IVA en la seva organització, pot contactar amb els assessors de Gros Monserrat al 93 872 69 44 o al 91 278 31 94.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar