Els efectes del Brexit en l’àmbit duaner i fiscal

En data 29 de març de 2019, es farà efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (el conegut com a “BREXIT”), el que implica que, de no arribar a un acord de sortida que inclogui un període transitori i conseqüentment prorrogar la situació actual, a partir del 30 de març de 2019 el Regne Unit abandonarà el mercat únic i la unió duanera.

El BREXIT afectarà a la seva empresa, si:

  • Ven béns o presta serveis al Regne Unit.
  • Compra béns o rep serveis del Regne Unit.
  • Transporta béns a través del Regne Unit.

Conseqüències del BREXIT des d’un punt de vista duaner:

La principal conseqüència és que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de considerar-se com a operacions intracomunitàries per passar a estar subjectes a formalitats duaneres.

Aquestes formalitats duaneres impliquen que per ENVIAR MERCADERIES des d’Espanya (Península, Balears o Canàries) a Regne Unit, o REBRE MERCADERIES des del Regne Unit a Espanya:

  • Es requereixi la presentació d’una declaració duanera d’importació / exportació.
  • Es requereixi la realització de controls duaners.
  • Pagament de drets aranzelaris (o altres gravàmens que es meritin amb la introducció de mercaderies).
  • Necessitat d’obtenir certificats sanitaris, fitosanitaris, de qualitat o d’altres, per tal de poder disposar de les mercaderies.

Per tal de realitzar aquestes operacions, tots els operadors econòmics hauran d’identificar-se a efectes duaners amb un número de registre i identificació (número EORI).

Conseqüències del BREXIT a efectes d’IVA:

  • Pel que fa als ENVIAMENTS AL REGNE UNIT: Els enviaments que es facin al Regne Unit estaran exempts com a exportacions. La declaració duanera d’exportació serà un dels mitjans de prova admesos per tal de justificar l’exempció.
  • Pel que fa a la RECEPCIÓ DEL REGNE UNIT: Les importacions de Regne Unit estaran subjectes al pagament de l’IVA a la importació. Aquest impost es liquida amb la Declaració duanera i s’haurà d’ingressar en els terminis corresponents, malgrat hi hagi la possibilitat de que les quotes de l’Impost a la Importació s’ingressin en la Declaració-liquidació corresponent al període en que es rebi el document on consti la liquidació practicada per l’Administració (IVA diferit).

Per qualsevol dubte o consulta, no dubtin en posar-se en contacte amb GROS MONSERRAT al telèfon 93.877.24.13 o a través del correu electrònic: assessors@grosmonserrat.com

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar