AJUDES PER EMPRESES, PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES I ENTITATS DEL SECTOR DEL LLEURE EDUCATIU

Avui, dia 11 de novembre de 2020, s’ha publicat al DOGC el Decret Llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID – 19.

Beneficiaris de les ajudes: Els beneficiaris poden ser

  1. Les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes que realitzin activitats de lleure educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i d’esplais i agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana, i que hagin estat suspeses.
  2. Les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre (com AMPA o fundacions), donades d’alta en el cens de l’IAE en els epígrafs corresponents a aquestes activitats.
  3. Entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils, que hagin estat afectades per la pandèmia per COVID – 19.
  4. No poden sol·licitar l’ajuda els clubs esportius federats.

 

Quantitat de la prestació: S’estableixen diferents modalitats i quanties de la prestació:

  1. Import fix de 1.500 euros: ajut extraordinari i puntual, en pagament únic, per les entitats, empreses i autònoms que realitzen activitats de lleure educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i d’espais o agrupaments escoltes que fan activitats de cap de setmana.
  2. Import fix de 3.500 euros: ajut extraordinari i puntual, en pagament únic, per professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. Es consideren, entre d’altres, les següents activitats extraescolars: ensenyaments no reglats d’idiomes, i els relacionats amb música, dansa, arts escèniques, arts plàstiques o ensenyaments no reglats de règim especial.
  3. Import fix de 5.000 euros: ajut extraordinari i puntual, en pagament únic, per entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils.

Com tramitar l’ajuda: L’ajuda s’haurà de tramitar de forma telemàtica. Per tramitar la sol·licitud és necessari disposar de Certificat Digital o estar donat d’alta del servei de Identificació Digital de la Generalitat de Catalunya idCAT. Per donar-se d’alta en aquest darrer servei és necessari accedir al link: https://idcatmobil.seu.cat/

És imprescindible disposar d’algun d’aquests mitjans electrònics per tramitar la sol·licitud pel que aconsellem tramitar-lo abans que s’obri el termini per sol·licitar l’ajuda, a efectes d’evitar col·lapses en el sistema informàtic.

Quan es pot sol·licitar?: A dia d’avui el termini per fer la sol·licitud encara no està obert. Està previst que s’obri en els pròxims dies. Els hi farem saber tan bon punt disposem d’aquesta informació.

Per qualsevol dubte, poden posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon 93.877.24.13.

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar