Ajudes a nivell local a les ciutats de Manresa i Barcelona

Arrel de la crisi generada pel COVID 19, són moltes les Administracions que posen a disposició d’autònoms i PIMES diferents tipus d’ajudes per frenar les dificultats econòmiques i contribuir al manteniment de l’ocupació. A continuació, els detallem les ajudes que estan oferint l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament de Barcelona. Si necessites conèixer les ajudes que s’ofereixen al seu municipi, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres.

AJUNTAMENT DE MANRESA:

 • Aportació de 600 euros a empreses i autònoms afectats econòmicament pel COVID-19: L’ajuda consisteix en una única aportació de 600 euros per persona beneficiària amb l’objectiu de subvencionar les despeses fixes originades a partir de la declaració de l’estat d’alarma i fins a 31 de desembre de 2020. Ho poden sol·licitar els treballadors autònoms donats d’alta a la Seguretat Social i les empreses que tinguin un volum de facturació inferior a 200.000 euros.

Trobaran tots els detalls a les bases de la convocatòria: https://www.manresa.cat/docs/docsArticle/10155/anunci_bop_ajudes_covid-19.pdf

 • Ampliació dels terminis de cobrament d’alguns dels tributs locals com l’IBI, IAE, Impost de vehicles, taxa d’escombraries, taxa de guals, taxes industrials i taxa del cementiri.
 • Retorn de taxa de terrasses: Els establiments que ja havien pagat la taxa de terrasses se’ls retornarà la part proporcional pels dies que van estar tancats.
 • Taxa de recollida d’escombraries comercial: S’obre una línia d’ajuts per compensar la taxa d’escombraries pels dies que l’establiment hagi estat tancat. Caldrà sol·licitar-ho prèviament per part de l’establiment.

Aquestes i d’altres ajudes concedides per l’Ajuntament de Manresa poden ser consultades al link: https://www.manresa.cat/cedem/article/10100-autonoms-es

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA:

 • Ajuda de 300 euros a les persones treballadors autònomes: L’Ajuntament de Barcelona donarà 300 euros, en un pagament únic, a les persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist decaure en més d’un 75% de les vendes o que s’hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci arrel de la crisi del Covid-19. Aquesta ajuda estarà oberta fins el 30 de setembre. Cal que el sol·licitant estigui empadronat a la ciutat de Barcelona.
 • Ampliació del termini de pagament dels tributs municipals: En la majoria de casos s’amplia el termini per pagar els tributs municipals fins el mes de juliol per alleugerir la càrrega de l’activitat econòmica en general.
 • Taxa de terrasses: Els rebuts es podran pagar fins el mes d’octubre. Es retornarà la taxa als establiments afectats que no han pogut exercir l’activitat mentre duri l’estat d’alarma.
 • Preu públic per la recollida de residus comercials i industrials: Es mantenen els terminis de pagament. No obstant, es considerarà la reducció que pertoqui pel descens de l’activitat segons el període de duració de l’estat d’alarma.
 • Ajornament i fraccionament dels tributs: En el cas de l’IAE, el preu públic de recollida de residus i de la taxa de terrasses, el pagament es podrà dividir en fraccions mensuals sense interessos amb un termini màxim de pagament al setembre de 2021.
 • Impost d’estades en establiments turístics (IEET): S’ajorna l’aplicació del recàrrec municipal fins després de la campanya d’estiu.
 • Subvencions per incentivar la rebaixa de lloguers comercials arran de la Covid-19: L’Ajuntament concedeix una subvenció de 600 i 1.200 euros als propietaris de locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris entre un 25% i un 50% o més d’un 50% durant els sis mesos posteriors a l’inici de l’estat d’alarma. El titular de l’activitat s’ha de tractar d’un autònom, una microempresa o una empresa petita. El termini per presentar les sol·licituds és de dos mesos i comença el dia 25 de juny.
 • Ajuts a pimes i autònoms en el pagament del rebut de l’aigua: L’ajuda es dirigeix a empreses amb menys de 50 treballadors i amb un volum de negoci inferior als 8 milions d’euros anuals, així com a treballadors autònoms.

Poden trobar tota la informació relativa a aquestes ajudes al web municipal: https://www.barcelona.cat/covid19/ca/suport-economic

Notícies Recents

Comença a escriure i premeu Intro per buscar