Actualitat

Aprovat el nou Salari Mínim Interprofessional

15 / 02 / 2023 | Actualitat

l 15 de Febrer ha sigut publicat al BOE l’aprovació el Salari Mínim Interprofessional per aquest 2023, després de que ho anunciessin el passat 31 de gener al Senat.

Les noves quanties representen un pujada del 8% respecte l’import del 2022, per tant, queda fixat en 36 euros/dia o 1080 euros/mes (per 14 pagues), segons com estigui fixat el sou, essent el salari brut anual de 15.120 euros/anuals bruts, per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors i treballadores. 

L’entrada en vigor és a partir del 1 de gener del 2023, per tant, tots aquells treballadors i treballadores que vinguessin percebent una quantia inferior a la indicada al paràgraf anterior, se li haurà d’abonar la diferència amb efectes del 1 de gener de 2023. La revisió del SMI no afectarà l’estructura ni a la quantia dels salaris professionals que fossin superiors a aquest salari mínim. 

Aquest salari s’entén sobre la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior es percebrà segons la proporció de la jornada. 

Envia'ns un missatge